Profil spoločnosti

História spoločnosti RM-S Market o.c.p., a.s. siaha až do r. 1993, kedy bola založená spoločnosť RM-Systém Slovakia, a.s., Bratislava. Predstavujú ju všetky činnosti a skúsenosti siete obchodných miest, ktoré z pôvodných subjektov prešli na spoločnosť RM-S Market, o.c.p., a.s. V decembri 2000 sa spoločnosť stala 100%-nou dcérskou spoločnosťou RM-Systému Slovakia, a.s. a neskôr, v septembri 2003, sa po vzájomnom zlúčení stala aj jej právnym nástupcom. V marci 2017 spoločnosť RM - S Market, o.c.p., a.s. zmenila svoj názov na JELLYFISH o.c.p., a.s. V júni 2021 sa spoločnosť vrátila k predchádzajúcemu názvu RM-S Market o.c.p., a.s. V súčasnosti sme právoplatným členom Burzy cenných papierov Bratislava (BCPB), Centrálneho depozitára cenných papierov SR.

Cieľom spoločnosti je vybudovať široké portfólio investičných služieb a poskytovať ich v oblasti sprostredkovania nákupu a predaja slovenských aj zahraničných cenných papierov pre inštitucionálnych aj retailových klientov prostredníctvom Internetu. RM-S Market disponuje dostatočnou zárukou bezpečnosti a ochrany finančných prostriedkov svojich klientov a pri investovaní sa snaží svojimi službami a prístupom čo najviac posilniť dôveru ľudí v investovanie do cenných papierov.

Produkty a služby spoločnosti:

  • - on-line obchodovanie na zahraničných kapitálových trhoch prostredníctvom www.rmsfinport.sk,
  • - sprostredkovanie nákupu a predaja zahraničných cenných papierov,
  • - sprostredkovanie nákupu a predaja cenných papierov emitentov v SR,
  • - investičné poradenstvo a obstarávanie vydávania emisií,
  • - poskytovanie ostatných činností a služieb obchodníka s cennými papiermi v zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách.

RM-S Market od októbra 2001 ponúka na svojich internetových stránkach www.rmsfinport.sk, aj on-line obchodovanie akcií, dlhopisov a ETF. Aktuálne spoločnosť ponúka online obchodovanie na trhov v Severnej Amerike, Európe, Ázií a Austrálií akcií, dlhopisov, opcií, futures a forex.