CFD (kontrakty na rozdiel)

CFD (kontrakt na rozdiel)

CFD predstavujú jeden z najobľúbenejších a stále sa viac rozširujúcich alternatívnych investičných nástrojov, kde možnosť profitovať z nich majú aj individuálni investori. Princíp obchodovania CFD kontraktov je rovnaký ako pri akciovom obchodovaní. To znamená, že cena CFD je rovnaká alebo takmer rovnaká ako cena podkladového aktíva, pričom investor má možnosť využívať techniky ako predaje na krátko (short selling) a kúpa na margin. Pri obchodovaní s CFD kontraktmi na akcie síce dané akcie nevlastníte, ale je s nimi spojené právo na výplatu dividend. Finančný derivát CFD ponúka investorovi nespočetné množstvo výhod:

Výhody CFD kontraktov:

  • Umožňujú „long“ aj „short“ pozície
  • Nástroj hedgingu
  • Využitie pákového efektu
  • CFD nemajú fixovaný dátum expirácie ako iné deriváty

Obchodovanie s CFD kontraktmi je vo všeobecnosti jednoduché, s relatívne nízkymi finančnými nákladmi, čo prináša väčšiu efektívnosť a flexibilitu v porovnaní s tradičnými nástrojmi finančného trhu.

Zoznam trhov a nástrojov Maržové požiadavky