Bankové spojenie

BankaNázov účtu
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
JELLYFISH o.c.p., a.s.
BBC 1, Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Zberné účty pre vklady klientov:
MenaČíslo účtuSWIFT kód banky
EURSK97 7500 0000 0002 5515 2823CEKOSKBX
USDSK74 7500 0000 0010 5501 8923CEKOSKBX
ako var. symbol používajte vaše rodné číslo, resp. IČO